Oferta

baner zakladka

Biuro rachunkowe świadczy usługi księgowe dotyczące takich dziedzin rachunkowości, jak:

 • Księgi handlowe (prowadzenie)
 • Podatkowa książka przychodów i rozchodów
 • Rejestry VAT
 • Kadry
 • Rozliczenie z ZUS
 • Sporządzanie deklaracji
 • Reprezentowanie przed organami podatkowymi
 • Świadczenie usług księgowych

W zakresie ksiąg handlowych oferujemy takie usługi, jak:

 • ocena dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym
 • bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych
 • sporządzanie miesięcznych wydruków ksiąg handlowych
 • sporządzanie ewidencji dla potrzeb podatku VAT
 • prowadzenie ewidencji majątku trwałego firmy
 • sporządzanie wyliczeń dla celów podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych
 • sporządzanie deklaracji podatkowych dla podatku VAT i rocznej dla podatku dochodowego od osób fizycznych
 • sporządzanie sprawozdań finansowych zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o rachunkowości

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt.

oferta